سرپرست اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی:

ایلنا: سرپرست‌اداره‌کل تامین‌اجتماعی‌خراسان‌ شمالی با بیان این که سرمایه سازمان تامین اجتماعی حق الناس است،گفت: فقط افرادی…

برگزیده خراسان شمالی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین