مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد:

ایلنا: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: با توجه به همگرایی مطلوب دستگاه‌های اجرایی در استان‌فارس احداث زیر ساخت‌های…

برگزیده فارس
گفتگو و گزارش