با حضور وزیر ارتباطات انجام شد؛

ایلنا: با حضور وزیر ارتباطات نمایشگاه پژوهش و فناوری در استان البرز افتتاح شد.

برگزیده البرز
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین