در 6 ماهه نخست امسال انجام شد؛

ایلنا: 11 میلیارد مترمکعب گاز در 6 ماهه نخست امسال در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی تصفیه شد.