عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: عضو شورای شهر تهران گفت: بخش اعظمی از دارایی‌هاى شهر فروخته و خرج شده است.

برگزیده شهری
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین