معاون استاندار کرمانشاه تاکید کرد:

ایلنا: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار یک ضرورت است.

برگزیده کرمانشاه
گفتگو و گزارش