رئیس انجمن صنایع فرش دستباف اصفهان مطرح کرد:

ایلنا: رئیس انجمن صنایع همگن فرش دستباف استان اصفهان گفت: رشد فروش فرش دستباف در بازار داخلی به توریست ها، مستلزم این است که…

برگزیده اصفهان
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین