قطب‌الدین صادقی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

ایلنا: بخش اصلی بودجه فرهنگ نه صرف فعالیت فرهنگی بلکه صرف امور تبلیغاتی و ایدئولوژیک با رنگ و لعاب هنر می‌شود. هر باند قدرتی…

برگزیده کتاب و اندیشه
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین