در روز جهانی میراث دیداری و شنیداری مطرح شد؛

ایلنا: صالحی‌امیری تاکید کرد: می‌توانیم بیش از ۲۰ هزار اثر با قابلیت ثبت ملی و جهانی را معرفی کنیم.

برگزیده کتاب و اندیشه
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین