یادداشت رضا داوری اردکانی به مناسبت زادروز محمدرضا شفیعی کدکنی؛

ایلنا: دکتر شفیعی شاعر است. ادیب است. پژوهشگر است. صاحبنظر و نقاد است. آیا چنین کسی را نباید از نعمت‌های این روزگار دانست؟ و…

برگزیده کتاب و اندیشه
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین