دبیر علمی سمپوزیوم بین‌المللی سرطان نسترن مطرح کرد:

ایلنا: دبیر علمی دومین سمپوزیوم بین‌المللی سرطان نسترن گفت: شیوع سرطان روده بزرگ در ایران نظیر اروپا به دلیل فرهنگ نادرست…

برگزیده خراسان رضوی
گفتگو و گزارش