شوکت در جمع خبرنگاران:

ایلنا: رئیس کانون کارگری استان قم با بیان این که عده ای به نام حمایت از مردم، حمایت از برج سازان را دنبال می کنند، خطاب به…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
برگزیده قم
گفتگو و گزارش