استاندار کرمان مطرح کرد:

ایلنا: استاندار کرمان توجه به آموزش و پرورش را یکی از پایه های اصلی توسعه انسانی و توسعه پایدار در هر جامعه ای دانست و یادآور…

برگزیده کرمان
پربازدیدترین