در طول سه سال گذشته؛

ایلنا: مدیرکل مطالعات میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، از افزایش 12 درصدی ورو گردشگر به کشور در طول سه سال…

برگزیده اردبیل
گفتگو و گزارش