خاندانی با صدای خوش داودی؛

ایلنا: نواهای ماندگاری از مداحی، نوحه‌خوانی، مناجات‌خوانی و اذان‌ موذن‌زاده‌ها یادگار مانده است.

برگزیده اردبیل
گفتگو و گزارش