در چهارمین روز از دومین ماه پاییز رخ داد؛

ایلنا: بارش برف و باران در چهارمین روز از آبان ماه اغلب مناطق استان اردبیل را سفید پوش کرد.

برگزیده اردبیل
گفتگو و گزارش