فرماندار سنندج:

ایلنا: محمد ابراهیم زارعی گفت: امروز به همت دولت تدبیر و امید فضای تقابلی به فضای تعاملی تبدیل شده است .

برگزیده کردستان
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین