ایلنا: اولین دوره مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور با قهرمانی شهرداری تهران در بندر انزلی به پایان رسید.

برگزیده ورزش کارگری
گفتگو و گزارش