با حضور پرشور کارگران؛

ایلنا: کنگره خانه کارگر شهرستان ری برگزار شد.

برگزیده تهران
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین