رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبرداد:

ایلنا: رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تاکنون حدود 10 میلیون کارت هوشمند صادر شده است .

برگزیده تهران
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین