صبح امروز انجام شد؛

ایلنا: ناو اعزامی از کشور ایتالیا با نام "یورو" صبح امروز شنبه در اسکله منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبری ارتش جمهوری…

برگزیده هرمزگان
گفتگو و گزارش