مدیرکل شیلات هرمزگان خبرداد:

ایلنا: مدیرکل شیلات استان هرمزگان از آغاز صید میگو در صیدگاه دوم فصل صید میگو این استان خبر داد.

برگزیده هرمزگان
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین