ایلنا: روند درمان مصدوم حادثه انفجار و حریق در ایستگاه تقلیل فشار پتروشیمی مبین در منطقه ویژه پارس جنوبی که به دلیل شدت جراحت…

برگزیده حوادث کار
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین