مدیرکل منابع طبیعی گلستان خبرداد:

ایلنا: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از مهارشدن آتش‌سوزی منطقه جنگلی و عرصه طبیعی مینودشت خبرداد.

برگزیده گلستان
پربازدیدترین