استاندار گلستان مطرح کرد:

ایلنا: استاندار گلستان گفت: آغاز سال تحصیلی، آغازی بر مدیریت یک ساله عمر است و باید دانش‌آموزان در این مدیریت خوب سئوال کردن…

برگزیده گلستان