جانشین فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست:

ایلنا: جانشین فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست گفت: تا امنیت زیست محیطی برقرار نشود امنیت محیط نیز برقرار نخواهد شد و اصل و منشا…

برگزیده همدان