رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خباز کشور :

ایلنا: رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران خباز کشور می‌گوید: خودداری بازرسان سازمان تامین اجتماعی از مراجعه سرزده به واحدهای…

برگزیده روابط کار
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین