آخرین وضعیت آب و هوایی خوزستان؛

ایلنا: آخرین وضعیت آب و هوایی در خوزستان از گرمای بالای 50 درجه و هوای شرجی این استان حکایت دارد.

برگزیده خوزستان
گفتگو و گزارش