طی مراسمی با حضور اصحاب وقف و رسانه؛

ایلنا: همزمان با دهه وقف در زنجان با شعار همه واقف باشیم از "خبرگزاری ایلنا "بعنوان رسانه فعال در حوزه وقف زنجان تجلیل شد.

برگزیده زنجان
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین