استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

ایلنا: استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تسریع در انتقال زندان تبریز به خارج از شهر ، از آمادگی مدیریت استان برای همکاری با…

برگزیده آذربایجان شرقی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین