مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی خبرداد:

ایلنا: مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از تاسیس اولین هنرستان هوانوردی خراسان جنوبی با عنوان خلبان شهید محمد حسین رئوفی فرد خب…

  • مدیر جهاد کشاورزی طبس خبر داد:

    ایلنا: مدیر جهاد کشاورزی طبس از نتایج ایجاد این مزارع تولید محصولی مقاوم در مقابل شوری وخشکی خبر داد.

  • رئیس جهاد کشاورزی استان خبرداد:

    ایلنا: رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در حالی که برداشت زرشک از نیمه مهر در خراسان جنوبی آغاز می شود، کشاورزان این روزها…

برگزیده خراسان جنوبی
گفتگو و گزارش