با مشارکت 80 درصدی صورت گرفت؛

ایلنا: استان سمنان با 80 درصد مشارکت مردمی در سرشماری اینترنتی 95، در بین استان های کشور در جایگاه نخست قرار گرفت.

پربازدیدترین