رئیس شورای عالی استان‌ها:

ایلنا: رئیس شورای عالی استان‌های گفت: در نگاه حاکمیتی مجلس و همه مدیران باید شوراباور باشند.

پربازدیدترین