معاون عمرانی استانداری ایلام مطرح کرد:

ایلنا: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام گفت: دستگاه‌های مختلف‌اجرایی که وظایف‌آنها در ایام اربعین تعیین شده باید به…

برگزیده ایلام