مدیر عامل شرکت لامپهای کم مصرف در یزد خبر داد:

ایلنا: مدیر عامل شرکت تولید کننده لامپ‌های فوق کم مصرف استان یزد گفت: یزد تنها تولیدکننده لامپ‌های فوق کم مصرف در کشور است.

برگزیده یزد