معاون جهاد کشاورزی اردکان خبرداد:

ایلنا: معاون جهاد کشاورزی اردکان از صادرات پسته ارگانیک اردکان به کشورهای اروپایی خبرداد.

برگزیده یزد