مدیر عامل ایران‌ایر در گفت وگو با ایلنا:

ایلنا: مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی طرف قرارداد با ایران‌ایر نسبت به پیوستن ایران به FATF …

برگزیده راه و مسکن
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین