استاندار یزد تاکید کرد:

ایلنا: استاندار یزد تاکید کرد: با جلب مشارکت مردم و آگاه‌سازی و دغدغه‌سازی آنها دربارۀ نقش جانوران در چرخۀ حیات خود، اقدام…

برگزیده یزد