با برگزاری انتخابات؛

ایلنا: اعضای پنجمین دوره انتخابات شورای‌شهر اردکان مشخص شدند.