در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: دانشیار جامعه‌شناسی و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد دخالت والدین را از عمده‌ترین دلایل طلاق در استان یزد عنوان …

برگزیده یزد
گفتگو و گزارش