رئیس مجمع نمایندگان استان یزد:

ایلنا: رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: قرارگرفتن استان یزد در شرایط خشکسالی و کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی، بحث آب را به…