استاندار یزد در نشست مشترک با اهالی رسانه:

ایلنا: استاندار یزد با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل کشور، سامان دادن معیشت مردم و اقتصاد کشور است، گفت: همه گروه ها و فعالین…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>