مدیرعامل آبفای یزد خبر داد:

ایلنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نشست خبری از کاهش بیش از پیش بارندگی در استان یزد خبر داد و گفت: استان یزد به…