در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: عضو شورای شهر یزد با اشاره به برگزاری جشن سده گفت: این مراسم امشب متفاوت تر از سال‌های گذشته و با یک دقیقه سکوت آغاز…

برگزیده یزد
گفتگو و گزارش