سخنگوی شورای شهر یزد در گفت وگو با ایلنا:

ایلنا: تمامی اعضای شورای شهر بر اصلح بودن جمالی‌نژاد شهردار سابق کلانشهر اصفهان تاکید داشته و به اجماع رسیدیم.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>