مشاور مالیاتی اتاق اصناف خبر داد:

ایلنا: جعفریان گفت: هیچ فردی از اتاق اصناف بازداشت نشده است و تمام این صحبتها شایعه است.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین