استاندار تهران:

ایلنا: استاندار تهران با بیان اینکه براساس قانون شوراها اختیارات وسیعی دارند گفت: فرماندار، بخشدار و همه مدیران اجرایی براساس…

پربازدیدترین