استاندار کردستان مطرح کرد:

ایلنا: استاندار کردستان گفت: نخستین اصل و محور که برایم مهم است احترام به واقع و حقیقی نه تزویر و ریا به تمامی مردم است.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین