ایلنا: کارگران لوله و نورد صفا در ساوه چهار ماه معوقات مزدی دارند. در عین حال، مدیران کارخانه از اقدام برای پرداخت این…

پربازدیدترین