شکوری‌راد:

ایلنا: دبیر کل حزب اتحاد ایران اسلامی در خمین گفت: نگاه ما رو به آینده است؛ بنابراین به عقب بازنمی گردیم تا سازمان های مردم…