ایلنا: پس از گذشت چهل روز از درگذشت ابراهیم یزدی مراسم یادبودی در استان مرکزی و در فرهنگسرای شهر اراک برگزار می‌شود.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>