مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور:

ایلنا: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت:صیانت از اموال کارگران و سازمان تامین اجتماعی از مهمترین دستاوردهای دولت…

برگزیده مازندران
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین