استاندار مازندران تاکید کرد؛

ایلنا: استاندار مازندران گفت:برقراری امنیت و آرامش از مهمترین شاخصه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پربازدیدترین