دبیراجرایی خانه کارگر مازندران در گفتگو با ایلنا:

ایلنا: دبیراجرایی خانه کارگرمازندران گفت:اگردولت بدهی 145 هزارمیلیاردتومانی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند، کمک بزرگی به…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین