استاندار مازندران تاکید کرد؛

ایلنا: استاندار مازندران از لزوم آماده سازی بستر مناسب برای ورود سرمایه گذاران به استان تاکید کرد.

پربازدیدترین