ایلنا: به گفته مدیر جهاد کشاورزی پلدختر سطح زیر کشت باغات انجیر سیاه در شهرستان یک‌هزار و 350 هکتار است.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین