استاندار لرستان در نشست ستاد رفع موانع تولید استان:

ایلنا: نباید توقع واحدهای تولیدی را بالا برد و فکر کنند به هر قیمتی می‌شود آنها را فعال نگه داشت بلکه در این راستا می‌خواهیم…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین