سید موسی خادمی:

ایلنا: استاندار لرستان گفت: استان لرستان با داشتن استعدادها و ظرفیت‌های زیاد به آنچه شایسته استان و حق مردم است نرسیده و هنوز…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>