ایلنا: مدیر قلعه تاریخی فلک الافلاک خرم آباد گفت: از آغاز تعطیلات نوزوزی تا کنون تعداد ۱۰ هزار و ۴۴۶ نفر گردشگر نوروزی از…

برگزیده لرستان
گفتگو و گزارش