سید موسی خادمی:

ایلنا: استاندار لرستان گفت: با کنار گذاشتن اختلافات سلیقه‌ای برای پیشرفت استان و سهیم بودن در کیک بزرگ اقتصادی تلاش کنیم.