سید موسی خادمی:

ایلنا: استاندار لرستان گفت: امسال الگویی در بودجه پیش‌بینی‌شده که مدل مشارکت عمومی خصوصی است و اقدام خوبی به شمار می‌رود.

پربازدیدترین