مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفتگو با ایلنا:

ایلنا: حسینی هاشمی گفت: هم اکنون بانکها در شرایط بدی قرار دارند و به نظر می‌رسد در دولت کنونی مدیریت بانکها ضعیفتر از قبل هم…

برگزیده كلان ، پولی ، مالی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین