شوکت در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

ایلنا: رئیس کانون کارگران ساختمانی با بیان اینکه کارگران تورم بالا در سال‌های ۹۰ و ۹۱ را فراموش نکرده‌اند، گفت: ابتدای دولت…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
برگزیده قم
گفتگو و گزارش