آیت الله موسوی تبریزی:

ایلنا: دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، با بیان این که استمرار فعالیت ستاد حامیان مردمی دولت بسیار ضرورت دارد، گفت:…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>