صبح امروز و با حضور اقشار مختلف مردم؛

ایلنا: پیکر‌های پاک هشت شهید گمنام دفاع مقدس امروز با حضور مردم قدرشناس قم تشییع شد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>