سخنگوی تشکلات کارگری استان قم:

ایلنا: سخنگوی تشکلات کارگری استان قم با تأکید بر این که دکتر ربیعی وزیر محبوب کارگران است، گفت: نمایندگان مردم در مجلس بدانند…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین