جلودارزاده در قم:

ایلنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان به صحنه نیامدند تا روش‌های دوره احمدی‌نژاد را…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>