در حاشیه عدم برگزاری جشنواره دانشگاهی سخن مطرح شد؛

ایلنا: سیدمرتضی دستمرد با اشاره به تاخیرهای چندباره در برگزاری نخستین جشنواره سراسری دانشجویی نمایشنامه‌نویسی سخن گفت: عدم…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین