فریدون مجلسی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

ایلنا: آمریکا را بیشتر به عنوان قلب سرمایه‌داری و کاپیتالیسم می‌شناسیم، با این وجود ادبیات آمریکا و نویسندگان این سرزمین نیز…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
برگزیده فرهنگ و هنر
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین