محمدامین قانعی‌راد:

ایلنا: محمدامین قانعی‌راد گفت: جامعه خودکامه در درون خود سیاست حذف دارد و هم‌زیستی و مصالحه بلد نیست و همچنان در شرایط…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
برگزیده فرهنگ و هنر
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین