موسویان در گفت‌وگو با الجزیره:

ایلنا: مهدی حسن، مجری معروف شبکه الجزیره در یک مصاحبه با سیدحسین موسویان در مورد موضوعات انتخابات ایران، سوریه، یمن و عربستان…

پربازدیدترین