با اقدام خصمانه دولت بحرین صورت گرفت؛

ایلنا: وزیر خارجه بحرین با اشاره به اینکه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با تهدیدات زیادی در مرزهای یمن و عراق مواجه هستند،…

برگزیده سیاست خارجی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین