روحانی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی:

ایلنا: رییس جمهور واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی را ضروری خواند و با تاکید بر اینکه همه باید به بخش خصوصی امنیت بدهیم،…

پربازدیدترین