معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی خبرداد:

ایلنا: معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی از آغاز کاوش و گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم در تپه منجاق 2 خبر داد.

پربازدیدترین