با بارش سنگین برف رخ داد؛

ایلنا: بارش برف، برودت هوا، لغزندگی سطح معابر عمومی و جاده ها مدارس شهرستان های شیروان، فاروج و مانه و سملقان خراسان شمالی…

برگزیده خراسان شمالی
گفتگو و گزارش