مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار در بجنورد:

ایلنا: مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۲۲۰ هزار نفر از کارگرانی که بدون میل و…

پربازدیدترین