ابتکار مطرح کرد:

ایلنا: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که نخاله‌های ساختمانی در حال تبدیل شدن به بلا هستند.

برگزیده خراسان شمالی
گفتگو و گزارش