مدیر تامین ذخایر سدهای خراسان‌شمالی خبرداد:

ایلنا: مدیرتامین ذخایر سدهای خراسان شمالی از کاهش 30 میلیمتری بارندگی باران در خراسان‌شمالی نسبت به پارسال خبر داد.

برگزیده خراسان شمالی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین