قربانی مطرح کرد:

ایلنا: نماینده مردم شهرستان‌های بجنورد، راز و جرگلان، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: ربیعی جانشین…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>