در اقدامی خودجوش صورت گرفت؛

ایلنا: اهالی شهر کهریزک همراه با رئیس و تعدادی از اعضای شورای اسلامی این شهر با حضور در ایستگاه آتش‌نشانی شهر کهریزک، به…

برگزیده تهران
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین