در سومین همایش دیابت مطرح شد؛

ایلنا: دبیر اجرایی سومین همایش دیابت گفت: تهران در سال ۲۰۱۸ دهمین پایتخت دیابت دنیا می شود.

پربازدیدترین