عضو آکادمی اقتصاد سلامت:

ایلنا: عضو آکادمی اقتصاد سلامت گفت: حدود ۱۰ درصد بودجه کشور در حوزه سلامت هزینه می‌شود و اکنون نظام سلامت نمی‌تواند بگوید که…

پربازدیدترین