عضو شورای اسلامی شهر ارومیه:

ایلنا: به گفته عضو شورای شهر ارومیه کمبود در آمد شهرداری علت عدم پرداخت حقوق کارکنان شهرداری است .

پربازدیدترین