نماینده ارومیه در گفت و گو با ایلنا:

ایلنا: نماینده ارومیه در مجلس گفت: در مسکن مهر اگر سقف‌ها آوار می‌شدند، تلفات از این تعداد هم بیشتر بود. ما منکر وجود نقاط…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین