وزیر ارتباطات خبر داد:

ایلنا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اظهار کرد: رشد تجاری بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به 70…

برگزیده آذربایجان غربی
گفتگو و گزارش