مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد :

ایلنا: مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه نسبت به سال گذشته 22 درصد کاهش تراز دریاچه را داشته‌ایم،…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین