مدیرعامل‌شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی خبرداد:

ایلنا: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: رهاسازی و انتقال 1571 میلیون مترمکعب آب از سدهای‌مخزنی به دریاچه ارومیه،…