منتخب‌شورای پنجم شهر رشت در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: منتخب شورای پنجم شهر رشت گفت: سعی می‌کنیم بیشترین سطح همکاری را با دولت و نهادهای حاکمیتی به وجود بیاوریم تا مشکلات…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین