مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خبر داد:

ایلنا: مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: بیستم اسفندماه، قریب به ٧٥٠ میلیارد ریال عیدی بازنشستگان به همراه مستمری ها در حساب ها…

برگزیده گیلان
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین