رانش زباله در کوه‌های امامزاده‌هاشم گیلان غیر‌طبیعی است

ایلنا: به گفته مشاور کمیسیون عمران شورای اسلامی رشت حرکت و رانش زباله در بیش از 300 متر در سراوان تا حدودی غیرطبیعی است و…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین