رئیس شورای اسلامی شهر رشت:

ایلنا: رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: توسعه مقوله گردشگری در رشت، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد شهری را به همراه خواهد داشت.

پربازدیدترین