نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس دهم:

ایلنا: نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس دهم از نیمه فعال و تعطیل‌بودن پروژه‌های‌حوزه بهداشت و درمان حوزه انتخابیه خود بشدت…

پربازدیدترین