ایلنا: کارگرانی که در اسکله کنگان شاغلند از حجم عظیم زباله در اسکله انتقاد دارند؛ شهرداری می‌گوید: اداره بندر کنگان بایستی…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
ویژه نامه روز کارگر 95
آرشیو پرونده کارگری
پربازدیدترین