رئیس سازمان نظام‌ مهندسی معدن استان‌ مازندران در گفتگو با ایلنا:

ایلنا: معادن خصوصی اصولا در بحث ایمنی کمتر هزینه می‌کنند و چون آستانه سودشان پایین هست، از هزینه‌ها می‌کاهند؛ حتی در حفریاتی…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
ویژه نامه روز کارگر 95
آرشیو پرونده کارگری
پربازدیدترین