با موافقت نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

ایلنا: در حالیکه دولت حسب حسابرسی های انجام شده بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است ، در سال ۹۷…

آرشیو پرونده کارگری
پربازدیدترین