رئیس ستاد انتخابات هرمزگان خبرداد:

ایلنا: 76 درصد از واجدین شرایط رای دادن در هرمزگان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه شرکت کردند.