استاندار هرمزگان:

ایلنا: استاندار هرمزگان گفت: برای توسعه جزایر حضور بنیادهای حکومتی نظیر بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت کنار دولت ضروری است.

برگزیده هرمزگان
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین