در ایام نوروز صورت گرفت؛

ایلنا: فروش محصولات صنایع دستی هرمزگان در ایام نوروز 57 درصد افزایش داشت.

برگزیده هرمزگان
گفتگو و گزارش